MEDITERANSKA KLAPAVICA

Školjka mediteranska klapavica (v nadaljevanju klapavica) je ena najbolj razširjenih školjk v Evropi, še posebej je pomembna zaradi svoje razširjenosti v gojiščih Sredozemlja in vzhodnega Atlantika (Španija). Nasploh so klapavice (mediteranska in užitna klapavica) poleg ostrig, ladink in pokrovač v svetovnem merilu gospodarsko najpomembnejše školjke. Mediteranska klapavica je gospodarsko najpomembnejša školjka tudi v Jadranu in Tržaškem zalivu.

Mediteranska klapavica

Klapavica ali dagnja je najbolj razširjena školjka na Jadranu. Samo na Jadranu ima ta školjka preko 30 imen. Priljubljeno jih imenujemo mušula, pedoč, pidoč, pijoč, ušenaka, uš, klapunica, … Oh ja, na kaj le ta školjka vse ne spominja. Pa si poglejmo njen videz. Je trikotne oblike, črna, z ene strani koničasta, z druge rahlo ovalna. Lupini sta skoraj povsem enako oblikovani, tanki in ostrih robov, v naravnem okolju se s tankimi nitkami ob špranji prime na podlago.

Klapavice zrastejo največ do 15 cm in 20 dag teže. Povprečno so dolge do 6 cm in težke okoli 5 dag. Do prodajne velikosti, ki je od 5,5 do 7 cm, zrastejo v 12 do 18 mesecih (ob normalni rasti školjk).

Razmnoževanje klapavice

Klapavice se razmnožujejo z zunanjo oploditvijo. Po oploditvi gre razvojni ciklus oplojenega jajčeca skozi številne planktonske larvalne stadije do končnega bentoškega stadija in prijema na podlago pri sedentarnih vrstah.

Moške gonade v stadiju II, spermiji so s svojim bičkom obrnjeni proti lumnu foliklov.

Moške gonade v stadiju II, spermiji so s svojim bičkom obrnjeni proti lumnu foliklov.

Ženske gonade v stadiju II, folikli so že makroskopsko opazni na plašču, oogoniji v fazi oogeneze.

Ženske gonade v stadiju II, folikli so že makroskopsko opazni na plašču, oogoniji v fazi oogeneze.


Razvojni stadiji klapavice:


a.    neoplojeno jajčece in spermij,
b.    oplojeno jajčece in formiranje polarnega telesca,
c.    prva celična delitev,
d.    4-celični embrio,
e.    8-celični embrio s spiralno delitvijo,
f.     morula,
g.    zgodnji stadij trochofore,
h.    trochofora,
i.     D-veliger larva,
j.     asimetrična-izbočena veliger larva,
k.    pediveliger larva, prehod iz planktonske v bentoško fazo, prijem na podlago.

Shematski prikaz razvojnih stadijev klapavice (prirejeno po »Greenwich Bay«, Rhode Island Sea Grant Communications Office, University of Rhode Island Bay Campus, Graduate School of Oceanography).

 

Shematski prikaz razvojnih stadijev klapavice (prirejeno po »Greenwich Bay«, Rhode Island Sea Grant Communications Office, University of Rhode Island Bay Campus, Graduate School of Oceanography).

Pri preobrazbi v sedentarno obliko dobijo klapavice že svojo značilno temnoplavo do črno barvo lupine. Nekaj milimetrov velike školjke imenujejo školjkarji tudi »seme«. To je razvojni stadij mladice, ki ga školjkarji že nasajajo v mreže, nekakšne »mrežaste« nogavice iz PVC – ja. Skladno z rastjo školjk se le te presaja v mreže z večjim očesom.